ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγή υγείας οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄, Γ΄και Α΄τάξεων φυτεύουν ...και δημιουργούν το Σχολικό τους λαχανόκηπο!!!!!!!!παρέα με τις δασκάλες τους Βάια Γκαλίτσιου, Αβράμη Παναγιώτα και Αγγελουσοπούλου Βάια.

Σελίδες