ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας δημιουργούμε τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε πολλαπλό επίπεδο, είτε με την πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών, είτε με το να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σελίδες